IAAS 2017 Beijing

Het congres van de IAAS ging door in het Beijing International Convention Centre van 8 tot 10 mei 2017.
Meer info vindt u op de website van het congres (met enig begrip voor de traag werkende website)

De BAAS was goed vertegenwoordigd op dit congres:
– dr. Luc Van Outryve kreeg de eer om de “Nicoll Lecture” te houden (presentatie, tekst), een uiteenzetting tijdens de openingssessie van het congres; hij was tevens moderator van de sessie “Managing an Ambulatory unit”, waarin hij een presentatie gaf “Where should the AS department be located on the campus of a general hospital ?”
– dr. Paul Vercruysse gaf een voordracht over de “Role of the anaesthetist in organizing Ambulatory Surgery” klik hier om de presentatie te bekijken
– dr. Kenneth Coenye had een presentatie getiteld “Financing a Day Surgery Unit:  view of the Hospital Director”
– spijtig genoeg kon dr. Marc Coppens niet in Beijing aanwezig zijn om zijn onderwerp “Peri-operative anaesthetic challenges: is obesity a challenge ?” voor te stellen.

Dr. Luc Van Outryve werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur en penningmeester van de IAAS.

Op het einde van het congres kreeg dr. Paul Vercruysse ter gelegenheid van het beëindigen van zijn lidmaatschap van de Algemene Vergadering van de IAAS een medaille als “Honorary Member” van de vereniging.

———————————-

Bij het begin van het congres stelde prof. Beverly Philip (Boston) de “Beijing Declaration” voor, een document dat de rol van de International Association of Ambulatory Surgery (IAAS) nader omschrijft.
Dit document werd gezamenlijk door de International Association of Ambulatory Surgery (IAAS) en de China Ambulatory Surgery Alliance (CASA) opgesteld, met het oog op een beter toegankelijke medische zorg voor kwetsbare populaties, inclusief de minst bedeelde.
De ondertekenaars roepen alle autoriteiten en professionelen van de gezondheidszorg op om de expansie van de Ambulante Chirurgie te steunen, als bijdrage om wereldwijd ook de armste populaties toegang te geven tot de nodige chirurgische en algemene medische zorg.

Op deze pagina vindt u meer informatie over dit congres dat toch wel een mijlpaal betekende in de geschiedenis van de IAAS.