Guidelines

Op deze pagina verzamelen wij een aantal richlijnen die bij ambulante chirurgie nuttig kunnen zijn.

Pijnprotocol volwassenen, in gebruik in het CDC van het UZGent (prof. dr. M. Coppens)
Presentatie over nuchter-zijn bij sedatie voor invasieve procedures (prof. dr. M. Coppens)

.

.

.

.

 

Belangrijk:
De gegeven informatie en richtlijnen zijn slechts suggesties die aan de individuele patiënt en aan de lokale situatie moeten aangepast worden.
Lees zeker ook
deze disclaimer .