Présentations 2013

10ième congrès belge de chirurgie ambulatoire
22 februari 2013      Hôpital Militaire Neder-over-Heembeek

09:10 Evolutie van de aktiviteit in het chirurgisch dagziekenhuisin België : recente gegevens
Mickael DAUBIE Brussel INAMI – RIZIV

09:40 Financing Day Sugery in the World
Paulo LEMOS Porto, Portugal

10:10 Financiering van de dagchirurgie in België: from pastto present
Stefaan VAN DE SANDE Brussel KCE

11:30 Pre-operatief onderzoek voor ambulante chirurgie: zinvol?
Stefaan DE HERT Gent

11:50 Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde
Veronique VANDE GUCHT Vilvoorde

12:10 Time Out in de operatiezaal: tijdverlies?
Pierre LUYSMANS Leuven

12:30 Interventional Pain Medecine in daghospitalisatie
Nathalie MATHIEU Bruxelles

14:00 Mevr Haelterman loco Minister Onkelinx
FOD Volksgezondheid

14:30 Accreditatie en chirurgisch dagziekenhuis
Paul VERCRUYSSE Antwerpen

14:50 Uitwisselingsproject tussen de Belgische dagziekenhuizen
Johan MAES Dendermonde

15:10 DSDP-Day Surgery Data Project: Europees project dagchirurgie
Luc VAN OUTRYVE Gent