Presentaties 2011

8 u 50 Opening van het congres De Heer Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
9 u 10 De aansprakelijkheid voor de preoperatieve oppuntstelling in de dagchirurgie Dr. René Heylen, anesthesie, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)
9 u 40 De burgerlijke aansprakelijkheid van chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen in de dagchirurgie Prof. Dr. Stefaan Callens, KU Leuven, Advocaat te Brussel
10 u 10 Esthetische behandelingen in centra voor dagchirurgie: binnenkort een wetgeving ? Mme. Dominique Tilmans, Wellin, Senator
10 u 40 Voorontwerp decreet inzake risicovolle medische praktijken:  stand van zaken. De Heer Hugo Prims, Adviseur Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11 u 30 De evolutie van de ambulante chirurgie in België : cijfergegevens van 2009 De Heer Mickael Daubie, RIZIV
12 u Mogelijkheden en uitdagingen voor de thuisverpleging in de ambulante chirurgie. Mevr. Mia De Caluwe, Directeur Zorgkwaliteit en Innovatie, Wit-Gele – Kruis, Oost-Vlaanderen
13 u 30 Nationaal onderzoek naar infectiepreventie in Belgische operatiekwartieren en gevolgen voor de ambulante chirurgie Dr. Bart Gordts, Microbioloog Ziekenhuisnetwerk Antwerpen ZNA
14 u 00 Brandveiligheid in de operatiezaal Dr. Chantal Plasman, anesthesiste, verantwoordelijke dagziekenhuis, CHU Brugmann, Brussel
14 u 30 De diabetespatiënt in het chirurgisch dagziekenhuis Dr. Kristien Vermeulen, anesthesiste, chirurgisch dagcentrum, Gasthuisberg, KULeuven
15 u 00 Volgordeplanning in de operatiezalen van een chirurgisch dagcentrum Dr. Brecht Cardoen, Post-doctoral Research Associate, Vlerick Leuven Gent Management School
15 u 30 Patiëntveiligheid in het operatiekwartier van een chirurgisch dagcentrum De Heer Pierre Luysmans, stafmedewerker operationele directie UZ Leuven